Antaliksen ydinarvot ja toimintatavat

Ydinarvomme muodostuvat arvoista, joita pidämme tärkeimpinä tavassamme tehdä työtä ja ilmaista itseämme. Jatkuvissa muutoksissa nämä ydinarvot pysyvät ja auttavat meitä luomaan positiivisen, tehokkaan ja menestyvän organisaation.

Booklet.jpg

Neljä ydinarvoamme perustuvat tiimiin (TEAM):

IMG-teamspirit-2.jpg

  • YHTEISHENKI

Ymmärtää oman roolinsa yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamisessa; tekee yhteistyötä muiden kanssa toivottuun lopputulokseen pääsemiseksi. Rakentaa tehtäväkenttien rajoja ylittäviä verkostoja yrityksen sisällä ja käyttää erilaisten taitojen ja arvojen moninaisuutta oppimismahdollisuutena.

IMG-trust-2.jpg

  • VAIKUTTAMINEN & LUOTTAMUS

Osoittaa sitoutumista ja itseluottamusta oma-aloitteiseen toimintaan; tekee yrityksen edun mukaisia päätöksiä varmistaen parhaan mahdollisen laadun työlle. Inspiroi ja motivoi omalla määrätietoisuudellaan ja sitoutumisellaan muita saavuttamaan tavoitteet; arvostaa oppimismahdollisuuksia kaikissa työtehtävissä.

IMG-account-2.jpg

  • VASTUULLISUUS

Ottaa tiimin jäsenenä vastuun omista teoistaan ja työpanoksestaan; sitoutuu vahvasti omaan, tiimin ja yrityksen menestykseen. Keskittyy etsimään ajankohtaisia ratkaisuja yrityksen ydinarvoja heijastavaa tervettä harkintaa käyttäen.

IMG-mindset-2.jpg

  • MUUTOSMYÖNTEISYYS

Reagoi nopeasti ja positiivisesti vaihtuviin prioriteetteihin ja olosuhteisiin, etsii ratkaisuja odottamattomiin esteisiin ja haasteisiin. On avoin uusille ideoille ja vaihtaa aktiivisesti ajatuksia koko tiimin kanssa yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi.