Antalis on määrittänyt neljä pilaria, jotka käsittelevät Antaliksen CSR-pääkysymyksiä. Jokaisesta alueesta on laadittu erityinen toimintasuunnitelma kullekin Antaliksen sektorille, ja sitä tukevat tulos- ja seurantaindikaattorit. Tämä ISO 26000 -standardiin perustuva yhteinen strategia takaa, että Antaliksen toiminnan vaikutukset määriteltyihin puitteisiin ja kansainvälisten standardien tiukimpaan noudattamiseen tulevat tunnistetuiksi.

 

“Mielestämme yritysten yhteiskuntavastuu on mahdollisuuksien luoja. Se ajaa innovaatioita eteenpäin, vastaa sidosryhmiemme odotuksiin ja tarjoaa vahvan alustan asiaankuuluvien ratkaisujen kehittämiselle.”

Hervé Poncin, CEO.

img-CSR-2.jpg

Hallinto

1. CSR-käytännöt, raportointi ja yhteyshenkilöiden verkosto

 • Antaliksen visio
  Kehittää yhteiskuntavastuullista strategiaa, joka perustuu määrällisesti ilmaistaviin tavoitteisiin.
 • Tavoitteet

Tunnistaa selkeät toimet, joita tukevat standardoidut raportointimenettelyt ja jotka riippumattomat kolmannen osapuolen organisaatiot ovat vahvistaneet. Kouluttaa ja valtuuttaa yhteiskuntavastuun yhteyshenkilöiden verkostoa kaikilla aloilla ja kaikkiin määriteltyihin hankkeisiin.

2. Liiketoiminnan etiikka

 • Antaliksen visio
  Varmistaa, että kaikkialla maailmassa konsernin toiminta tapahtuu noudattaen sisäisiä käytännesääntöjämme sekä paikallisia ja kansainvälisiä määräyksiä, painottaen erityisesti kilpailulakeja. 
 • Tavoitteet

Kouluttaa 100 % työntekijöistä, joita nämä asiat suoraan koskevat, parhaisiin liiketoimintakäytäntöihin ja erityisesti kilpailulakeihin joka toinen vuosi.

img-CSR-3.jpg

Luonnonvarat

1. Jäljitettävyys ja vastuullinen toimitusketjun hallinta

 • Antaliksen visio

Vahvistaa tuotteiden jäljitettävyyttä ja vähentää riskialttiita lähteitä. Lisätä vastuullisen tarjonnan osuutta ja vahvistaa kiertotalousratkaisuja.

 • Tavoitteet

85 % hankinnoistamme kattavasti jäljitettävää.

2. Energia

 • Antaliksen visio
  Vähentää energiankulutukseen liittyviä ympäristövaikutuksia ja hallita paremmin liikenteen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.
 • Tavoitteet

Sitouttaa tärkeimmät varastomme ISO 50001 -sertifikaattiin. Seurata 90 % kuljetuksen hiilijalanjäljestä Antrak®:n kautta

img-CSR-4.jpg

Henkilöstöhallinto

1. Terveys ja turvallisuus

 • Antaliksen visio

Taata turvallinen ja terveellinen työympäristö ja samalla kehittää työhyvinvointia ja suorituskykyä kaikille työntekijöille. 

 • Tavoitteet

Nolla tapaturmaa ja ammattitautia kaikissa toiminnoissa.

2. Koulutus ja oppisopimukset

 • Antaliksen visio
  Vahvistaa koulutusta, jotta voidaan mukautua markkinoiden uusiin vaatimuksiin ja luoda uusia työpaikkoja oppisopimuskoulutuksen avulla.
 • Tavoitteet

Kouluttaa 80 % työntekijöistä vuosittain; 14 tuntia työntekijää kohti vuodessa.

img-CSR-5.jpg

Tuotetarjonta

1. Ympäristövastuullisuus

 • Antaliksen visio

Kehittää ympäristöystävällisten tuotteiden kysyntää ja tarjota laaja valikoima innovatiivisia tuotteita. Tarjota kierrätystuotteita kiertotalouden mahdollistamiseksi ja edistämiseksi.

 • Tavoitteet

Määrittää ja kehittää ympäristöystävällinen valikoima pakkamisen ja suurkuvan sektoreille.