Haastattelut, Ympäristö, Pakkausasiantuntija

FSC/PEFC-sertifikaatit kestävän kehityksen mukaiseen pakkaamiseen

02 kesäkuuta 2023 —
Tulosta
FSC/PEFC certification for sustainable packaging

FSC®-merkki on vankka CSR-työkalu, joka auttaa yrityksiä täyttämään lakivaatimukset, parantamaan markkinoille pääsyä ja säilyttämään metsän arvon.

FSC®-merkki on vankka CSR-työkalu, joka auttaa yrityksiä täyttämään lakivaatimukset, parantamaan markkinoille pääsyä ja säilyttämään metsän arvon.

Aikana, jolloin ympäristöasioista on tulossa ennennäkemätön haaste, teollisuuspakkaukset ovat arvokas keino vastata näihin haasteisiin.

Karoline Winkler (Head of Inside SalesTeam, Antalis Verpackungen, Saksa) vastaa omalta osaltaan FSC/PEFC-prosessin toteutuksesta. Tässä artikkelissa hän vastaa kysymyksiin, jotka liittyvät FSC/PEFC-sertifikaatteihin sekä niiden vaikutukseen yrityksen liiketoiminnassa.

 

 

 

Puukuidut ovat monien ympäristövastuullisten pakkausten raaka-aineena. Mitkä ovat tärkeimmät ympäristöhaasteet, joita kohtaat nykyään?

Monet sidosryhmät ovat kiinnittäneet huomiota kestävän kehityksen mukaisiin pakkauksiin.  Saamme monia kysymyksiä, jotka kattavat erilaisia ympäristöaiheita: ilmastonmuutos, resurssien käyttö, saasteiden vähentäminen, kiertotalous jne. Teemme yhdessä tavarantoimittajiemme ja suunnittelukeskustemme kanssa parhaamme vastataksemme entistä ekologisempien pakkaustuotteiden pyyntöihin asiakkaillemme. Puukuitupakkaukset ja yhä enenevässä määrin myös sertifioinnit (FSC ja/tai PEFC) ovat hyvin usein riittäviä ratkaisuja moniin näistä ongelmista. Tietenkin tämä pakkaus on suunniteltava, valmistettava ja käytettävä vastaavalla tavalla.

 

Mitkä ovat parhaat käytännöt näihin ympäristöhaasteisiin vastaamiseksi?

80 % tuotteen (mukaan lukien pakkaustuotteet) ympäristövaikutuksista syntyy suunnitteluvaiheessa. Pystymme vaikuttamaan suunnitteluun ennakoivasti Packaging-suunnittelukeskuksemme kautta, jotta loppujen lopuksi meillä olisi ekologisempi tuote. Toisaalta on myös tärkeää seurata, mistä hankimme nämä suunnitellut tuotteet. Tätä varten teemme läheistä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa suorittamalla Due Diligence -tarkastuksen heidän käytännöissään (etiikka, työ, ympäristö) keskittyen erityisesti puunhankintaan ja käytössä oleviin metsänhoitojärjestelmiin. Juuri tästä aiheesta Antalis on saanut FSC/PEFC-sertifioinnin kattaen suurimman osan sen tytäryhtiöistä.

 

Miten Antalis noudattaa ja soveltaa näitä parhaita käytäntöjä?

Multisite FSC/PEFC-sertifiointi antaa mahdollisuuden soveltaa ekologista suunnittelua sekä hankkia ja myydä sertifioituja pakkaustuotteita.

 

Miten asiakkaanne ottavat tämän hienon uutisen vastaan? Onko heillä erityisiä FSC/PEFC-vaatimuksia?

FSC/PEFC-tuotteiden tarve on kasvanut viimeisen vuoden aikana. Aiemmin nämä pyynnöt tulivat tietyiltä teollisuudenaloilta, erityisesti elintarvikepakkausalalta. Nykyään FSC/PEFC Chain of Custody on selvä ehto, emme voi tehdä sopimusta ilman todistetta kestävän kehityksen mukaisesta hankinnasta. Lisäksi Antaliksen multisite FSC/PEFC-sertifiointi antaa meille mahdollisuuden tarjota ennakoivasti kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja myös muille toimialoille.

Nykyään Antalis on sitoutunut enemmän kuin koskaan vastaamaan näihin uusiin ympäristöhaasteisiin (ilmastonmuutos, resurssien käyttö, saastumisen vähentäminen, kiertotalous) ja soveltamaan näitä parhaita käytäntöjä asiakkaiden tarpeiden tukemiseen ympäristöystävällisillä pakkausratkaisuilla.