Trendit, Uutiset ja tapahtumat, Asiakastyytyväisyyskysely, Uutiset, Ympäristöuutiset

Kuinka huoli ympäristöstä vaikuttaa ostokäyttäytymiseen?

07 kesäkuuta 2022 — Ympäristöystävällinen pakkaaminen, kierrätettävä pakkaus, uudelleenkäytettävä pakkaus, ympäristöystävällinen logistiikka
Tulosta
IFOP-header.jpg

Maailmassa, jossa ympäristölliseen ja ekologiseen terveyteen kohdistuu kovia paineita, suurin ympäristön positiivisen muutoksen voima on maailman kuluttajien ostokäyttäytyminen.

Maailmassa, jossa ympäristölliseen ja ekologiseen terveyteen kohdistuu kovia paineita, suurin ympäristön positiivisen muutoksen voima on maailman kuluttajien ostokäyttäytyminen.

Miljardien ihmisten ja yritysten kumulatiiviset ostopäätökset maailmanlaajuisesti ratkaisevat, paranevatko ympäristöongelmamme vai pahenevatko ne edelleen. Ympäristöratkaisut alkavat kuluttajien sitoutumisesta, kun on kyse raaka-aineiden hankinnasta tuotteiden valmistukseen, pakkaamiseen ja jakeluun sekä jätteiden käsittelyyn.

Nykyään asiakkaat haluavat omaksua ympäristöystävällisempiä käytäntöjä

Antalis on tehnyt yhteistyössä IFOP:n kanssa vuonna 2021  Euroopan (Ranska, Iso-Britannia, Tanska, Saksa, Puola ja Alankomaat) yritysasiakkaille suunnatun tutkimuksen, joka tuotti rohkaisevia tuloksia. Kyselyssä tutkittiin 302 yrityspakkauskuluttajaa Ranskassa, Isossa-Britanniassa, Tanskassa ja 300 Saksassa, Puolassa ja Alankomaissa. Tutkimuksen aiheena oli heidän sitoutumisensa eettisesti suuntautuneisiin liiketoimintatapoihin ja miten ympäristöasiat vaikuttavat heidän ostopäätöksiinsä.

Yhtiöiden toimialoihin kuuluivat vähittäis- ja tukkukauppa, elintarvike- ja juomavalmistus, koneet ja laitteet, elektroniikka, sähköinen liiketoiminta ja kuljetusala.

Kyselyyn osallistuneista 602 vastaajasta 62 %:lla oli yritysvastuupolitiikka (CSR) käytössä tai kehitteillä. Yritysten yhteiskuntavastuupolitiikan ollessa yleisempää suurempien yritysten keskuudessa, prosenttiosuus oli korkeampi Hollannissa (59 %).

 

IFOP-part1.jpg

 

Tällä hetkellä 48 % kyselyyn vastanneista yrityksistä tarjoaa verkossa ympäristötietoa tuotteistaan ja palveluistaan. Mitä tulee heidän omiin näkemyksiinsä menestyksestään ympäristöasioiden ratkaisemisessa, 51 % yrityksistä piti itseään keskivertoina ja 39 % edistyneinä – edistyminen oli selvempää Saksassa (58 %) ja Puolassa (52 %). Vain 10 % vastaajista koki olevansa myöhässä ympäristöasioiden käsittelyssä.

Maiden välillä ei ollut juurikaan eroa, mitä tuli Covid-19-pandemian vaikutuksista niiden ympäristösuunnitelmiin. Vaikka 19 % sanoi, että se oli hidastanut heidän ponnistelujaan ympäristöongelmien ratkaisemiseksi, 71 % sanoi, ettei sillä ollut vaikutusta heidän suunnitelmiinsa. Vain 10 % yrityksistä ilmoitti vauhdittaneensa ympäristösuunnitelmiaan pandemian alusta lähtien.

Nykyään ostajista tulee ympäristöystävällisiä

Asiakkaiden pakkausten ostopäätöksiin vaikuttavista kriteereistä tuotteen hinta on edelleen tärkein tekijä. Yli puolet yrityksistä (51 %) piti hintakilpailukykyä tärkeimpänä kriteerinä päätöksenteossa ja 87 % yrityksistä piti sitä tärkeänä. Tutkimuksen merkittävä havainto oli kuitenkin, että pakkaustuotteen ympäristöystävällisyys oli ostajalle yhtä tärkeää kuin tuotteen toimivuus. Nämä kaksi kriteeriä sijoittuivat toiseksi korkeimmalle (43 %) kaikista mainituista kriteereistä ylittäen merkittävästi tekijät, kuten tuotevalikoiman laajuuden (35 %) ja toimittajan maineen (26 %).

Vaikka hinta on edelleen keskeinen huolenaihe ostopäälliköille, lähes kaksi kolmasosaa kyselyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti olevansa avoimia ajatukselle maksaa enemmän ympäristöystävällisestä tuotteesta.

 

10117_IMAGE-2_590x300.jpg

Antaliksen asiakkaat harkitsevat jo nyt erilaisia ympäristöasioita ostaessaan pakkaustuotteita. Keskimääräinen asiakas, joka vastasi kyselyyn kolmessa maassa, käytti ostopäätöksissään yli viittä ympäristöön liittyvää kriteeriä. Yleisimmät mainitut tekijät olivat jätteen vähentäminen (63 %), tuotteiden kierrätettävyys (60 %) ja kierrätysmateriaalien käyttö (54 %). Myös uusiutuvien materiaalien käyttö (49 %) ja uusiutumattomien materiaalien, kuten muovin, käytön vähentäminen (44 %) saivat hyvät pisteet.

Kyselyyn vastaajat korostivat myös pakkaustuotteiden alkuperän kasvavaa merkitystä. 52 % sanoi pitävänsä asiaa tärkeänä tai erittäin tärkeänä tänään ja 68 % sanoi odottavansa sen olevan tärkeämpi tulevaisuudessa. Yritykset, joilla on CSR-politiikkaa, pitivät ongelmaa suurempana huolenaiheena kuin yritykset, joilla ei ollut niitä.

Kyselyn keskeiset opit

Pakkaustuotteiden kuluttajat Euroopassa ottavat ympäristöongelmat vakavasti. Tämä käy selvästi ilmi yritysten yhteiskuntavastuupolitiikkaa noudattavien tai kehittävien yritysten määrästä sekä siitä, kuinka paljon ympäristökriteereitä säännöllisesti ostopäätöksissään käyttävät. Näiden yritysten tekemät valinnat tapahtuvat kuitenkin väistämättä kilpailluilla markkinoilla.

He saattavat nähdä ympäristöystävällisyyden tärkeänä tekijänä päätöksissään, mutta kustannukset ovat todennäköisesti edelleen heille tärkein seikka. Ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen tulee olla myös taloudellisia.

IFOP-part3.jpg

Virginie Mallet, Packaging Marketing Director EMEA, Antalis :

“Tämä tutkimus osoittaa, että yritykset ovat jo sitoutuneet ympäristöongelmien ratkaisemiseen ja tekevät niin jatkossakin, ja se on hyvä asia. Johtavana pakkausratkaisujen jakelijana Euroopassa olemme asettaneet ympäristön strategiamme ytimeen ja olemme sitoutuneet vastaamaan asiakkaidemme kestävän kehityksen tarpeisiin, erityisesti heidän korkeisiin odotuksiinsa siirtymisestä kohti parempaa ja paranneltua kiertotaloutta. Siksi asetamme etusijalle FSC- tai PEFC-sertifioidut materiaalit ja olemme luoneet Antrak-alustan vahvistaaksemme toimitusketjumme jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta suosien aina kierrätettäviä pakkauksia”.

Green_webshop_esite_400x400.jpgTutustu ympäristöystävällisiin nettikauppaan soveltuviin pakkaustuotteisiimme