Trendit, Tuotteita ja vinkkejä, Uutiset ja tapahtumat, Uutiset, Ympäristöuutiset, Ympäristö, Pakkausasiantuntija

Ympäristöystävällisen pakkaamisen etuja verkkokaupoille

09 marraskuuta 2022 —
Tulosta
green packaging 1096x519.jpg

Juhlakausi on edessä ja verkkokauppojen volyymit jälleen nousussa, mikä tarkoittaa myös pakettien määrien lisääntymistä. Pakkaustrendit ovat kuitenkin muuttumassa ja ympäristöystävällinen pakkaus näyttää olevan uusi normaali. Kuluttajat valitsevat nyt ympäristöystävällisiä pakkauksia kauniiden ja värikkäiden pakkausten sijaan. Miten tämä vaikuttaa verkkokaupan parissa toimijoihin? Voiko ympäristöystävällinen pakkaus tehdä vaikutuksen loppukuluttajaan?

Juhlakausi on edessä ja verkkokauppojen volyymit jälleen nousussa, mikä tarkoittaa myös pakettien määrien lisääntymistä. Pakkaustrendit ovat kuitenkin muuttumassa ja ympäristöystävällinen pakkaus näyttää olevan uusi normaali. Kuluttajat valitsevat nyt ympäristöystävällisiä pakkauksia kauniiden ja värikkäiden pakkausten sijaan. Miten tämä vaikuttaa verkkokaupan parissa toimijoihin? Voiko ympäristöystävällinen pakkaus tehdä vaikutuksen loppukuluttajaan?

Pakkaukset ovat ensimmäinen kontakti asiakkaaseen sähköisessä kaupankäynnissä ja siten keskeisessä roolissa yrityskuvan luomisessa.

Kuluttajat ovat yhä ympäristötietoisempia ja näkevät pakkaukset kestävän kehityksen mittapuuna, mikä vaikuttaa heidän ostotottumuksiinsa ja brändiuskollisuuteensa. Näin ollen ympäristöystävällisestä pakkauksesta on tullut tärkeä osa verkkokaupan strategiaa.

Trivium Packagingin teettämän tutkimuksen mukaan lähes kolme neljäsosaa (74 %) kuluttajista on valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisestä pakkaamisesta. Heistä lähes neljännes on valmis maksamaan kohonneista kuluista 10 % tai enemmän. Raportissa todettiin myös, että lähes 60 % kuluttajista sanoo olevan epätodennäköistä, että he ostavat tuotetta haitallisessa pakkauksessa.

Ympäristöystävällisestä pakkauksesta on tulossa keskeinen erottaja verkkokauppaan keskittyvien brändien arvolupauksissa ja perinteiset laadun tunnusmerkit korvataan käytännöllisyydellä sekä merkittävästi pienemmällä hiilijalanjäljellä. Tämä puolestaan luo välitöntä positiivista assosiaatiota brändiin ja rakentaa pitkäaikaista uskollisuutta, kun kuluttajat haluavat tukea brändejä, jotka kuvastavat heidän omia arvojaan ja visiotaan paremmasta tulevaisuudesta.

Selitä kuluttajille pakkausstrategiat

Verkkokauppabrändeissä on kuitenkin kilpailujännitettä, kun ne yrittävät saavuttaa tasapainon ympäristöystävällisyyden, brändin imagon sekä asiakkaiden kiinnostuksen ja brändiuskollisuuden välillä. Haasteena on perinteisesti ollut toiminnallisuus vs. hinta, mutta verkkokauppabrändit ovat etusijalla. On tärkeää, että kuluttajat tutustutetaan ympäristöystävälliseen pakkaukseen osana brändikokemusta, sillä ympäristöhyödyistä kouluttaminen vahvistaa heille brändin arvoja ja pakkauksen luontaista arvoa positiivisen vaikutuksen tekijänä.

Löydä tasapaino

Vaikka asiakkailla on olemassa selvä kysyntä ympäristöystävälliselle tuotepakkaamiselle, niin aloilla, joilla uusimpien "must have" -tuotteiden ulkoasu ja muotoilu ovat ratkaisevan tärkeitä, esteettisyys voi nousta etusijalle. Mitä tulee kestävään kehitykseen, kuluttajan arvot näkyvät yhä enemmän heidän ostotoimissaan ja he ovat valmiita maksamaan ympäristön suojelemisesta. Tämä antaa brändeille todellisen mahdollisuuden vaikuttaa ostopäätöksiin tarjoamalla asiakkaiden vaatimia ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja. Yritysten, jotka eivät tuo lisäarvoa kestävästä kehityksestä käytävään keskusteluun, on yhä vaikeampi kilpailla sellaisten yritysten kanssa, jotka tuovat.

Ole aito

Ennen kaikkea yritysten on oltava aitoja pyrkiessään kestävän kehityksen pakkauksiin sen sijaan, että ne lyövät pakkaukseen vain "vihreän" leiman. Kuluttajat tekevät enemmän tutkimusta ja ovat paremmin perillä tämän alan viimeisimmästä kehityksestä ja viherpesuyritysten vastareaktio voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa brändille. Maailmanlaajuinen Competition and Markets Authorityn (CMA) koordinoima tutkimus havaitsi, että jopa 40 % yritysten vihreistä väitteistä voi olla harhaanjohtavia. Aiemmin tänä vuonna CMA julkaisi Green Claims Code -säännöstön, joka opastaa yrityksiä varmistamaan, että niiden pakkauksessa olevat ympäristöviestit ovat kuluttajalainsäädännön mukaisia. Tavoitteena on auttaa entistä ympäristötietoisempia kuluttajia tekemään tietoisempia päätöksiä tuotteita ostaessaan ja välttämään harhaanjohtavia väitteitä.

 

Lähde: https://www.raconteur.net/packaging/green-packaging-ecommerce-benefits/ 

Green_webshop_esite_400x400.jpgVihreämpi nettikauppa