Vinkit

CSR luo uusia mahdollisuuksia pakkaamiseen

10 lokakuuta 2021 — Pakkaaminen, CSR, Ympäristöystävällinen pakkaaminen, Kierrätettävien materiaalien hankinta
Tulosta
CRS-1096x519px.jpg

Luonnonvarat ovat ehtymässä huolestuttavalla nopeudella sekä pilaantumisaste ja jätteet - erityisesti muovi - nousevat vuosittain korkeammalle. Tämä on kiireellinen asia, joka koskee kaikkia teollisuudenaloja. Itse asiassa maapallon ylityspäivä eli päivä, jona vuotuinen ihmisen luonnonvarojen kulutus ylittää planeetan kyvyn uusiutua, oli 29. joulukuuta 1970. Se hyppäsi 1. päivään elokuuta vuonna 2018 ja ellei muutoksia tehdä, päivämäärä tulee olemaan niinkin aikaisin kuin huhtikuussa vuoteen 2050 mennessä.

Luonnonvarat ovat ehtymässä huolestuttavalla nopeudella sekä pilaantumisaste ja jätteet - erityisesti muovi - nousevat vuosittain korkeammalle. Tämä on kiireellinen asia, joka koskee kaikkia teollisuudenaloja. Itse asiassa maapallon ylityspäivä eli päivä, jona vuotuinen ihmisen luonnonvarojen kulutus ylittää planeetan kyvyn uusiutua, oli 29. joulukuuta 1970. Se hyppäsi 1. päivään elokuuta vuonna 2018 ja ellei muutoksia tehdä, päivämäärä tulee olemaan niinkin aikaisin kuin huhtikuussa vuoteen 2050 mennessä.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Tämä tilanne on lisännyt pakkausteollisuuden panostusta ja sitoutumista yritysten sosiaaliseen vastuuseen. Yritysten on nykyään suhtauduttava erittäin vakavasti vaikutuksiin ympäristössä ja yhteiskunnan hyvinvoinnissa.

CSR:n kilpailuedut

Pakkaustoiminnot ovat vastuussa energian ja uusiutuvien materiaalien käytöstä ja maailmanlaajuinen jalanjälki on todellinen huolenaihe. Vaikka muutos on velvollisuus, se voi olla myös mahdollisuus. Yritysten yhteiskuntavastuu asettaa pakkausten alkuperän ja valmistustavan tutkittavaksi, mikä tuo uusia keinoja kilpailukykyyn.
Kestävästä kehityksestä tulee etu kumppanuuksien houkuttelemiseen, asiakasuskollisuuden lisäämiseen, yritysbrändin parantamiseen ja henkilöresurssien säilyttämiseen. Pienempi pakkaus tarkoittaa vähemmän energiaa, jolloin ympäristöystävälliset pakkausprosessit voivat vähentää tuotanto- ja kuljetuskustannuksia.
Riskienhallinta on toinen etu, koska yritysten yhteiskuntavastuu auttaa varmistamaan rehellisten, hyvämaineisten liiketoimintamenettelyjen noudattamisen kautta linjan. Nämä edut saavat aikaan toimintaa ja 86% lähes sadasta pakkausalan toimijasta raportoi kestävän pakkaamisen käsitteitä koskevista erityistavoitteista tai aikomuksista Sustainable Packaging Coalitionin mukaisesti.

 

FOCUS: Asiakkaan näkökulma

Tutkimus* heijastaa tämän kysymyksen tärkeyttä, sillä 91% maailman kuluttajista sanoo odottavansa yritysten tekevän muutakin kuin vain keskittyvän voittoon. Niiden odotetaan toimivan vastuullisesti myös käsittelemällä sosiaalisia ja ympäristökysymyksiä. Tämän lisäksi 90% boikotoi yritystä, jos he tietävät, että sillä on vastuutonta tai petollista toimintaa.
*2015 Cone Communications/Ebiquity Global CSR Study

 

Kestävän kehityksen mukainen toimintaohjelma

  • Kierrätettävien, uusiutuvien materiaalien hankinta korvaamaan fossiilisten polttoaineiden ja muiden ei-ympäristöystävällisten aineiden käyttö pakkauksissa, erityisesti muovissa. Kestävyys ja turvallisuus ovat lisäksi keskeisiä valintakriteerejä. Esimerkkejä uudelleenkäytettävästä polypropeenista, kierrätetystä aaltopahvista, biopohjaisista materiaaleista ja ympäristöystävällisistä musteista ovat muutamia ratkaisuja, jotka lisäävät laatua ja arvoa samalla kun säästetään resursseja. Tutkimalla, miten, milloin ja mistä aineet tulevat, sekä sertifikaateilla, joilla varmistetaan niiden aitous, voidaan määritellä tunnolliset hankintakäytännöt, jotka auttavat välttämään riskejä.

MI_2_environment_960x400_FI_.jpg

  • Suunnittelun optimointi pienemmille ja kevyemmille pakkauksille, joissa kerroksia käytetään vain tarvittaessa ja virtaviivaistetaan ylimääräisten käyttö. Ylipakkaamista ja kertakäyttöisiä pakkauksia poistetaan ja koko pakkauksen elinkaarta arvioidaan huolellisesti pitkäikäisyyden tai uudelleenkäytön lisäämiseksi. Ympäristöystävällisen suunnittelun edut vähentävät raaka-aineiden, veden ja energian hävikkiä sekä säästävät kuluja.

 

  • Uudelleenkäytettävyyden edistäminen parantamalla hyödyntämistä sekä keskittymällä materiaaleihin, jotka ovat kierrätettäviä tai kompostoitavia. Tämä on ratkaisevan tärkeää etenkin muoville jatkuvan valtamerien pilaantumiskriisin vuoksi. Tilastojen mukaan vain 14% maailman muovipakkauksista kierrätetään. Uudet uudelleenkäytettävyysinnovaatiot ja -protokollat ovat olennaisia uskottavan yhteiskuntavastuun kannalta ja uudelleenkäyttö on jätteen syntymisen ehkäisyn ydin. Kaiken kaikkiaan nämä ponnistelut osoittavat ennakoivaa ympäristövastuuta ja minimoivat hiilijalanjälkeä.

 

Hyväksi maapallolle ja tulokselle

Pakkausalan on jatkuvasti kehityttävä modernin markkinan, tekniikan ja digitalisaation tahdissa. Eri parametreillä arvioituna globaalit brändit ovat kohdentaneet kestävän kehityksen muutosten toteuttamisen vuoteen 2025. Aikaa ei ole kuitenkaan hukattavana ja pakkaamisen johtajat tietävät, että pienetkin askelet tarjoavat positiivisen vaikutuksen.
Tulevaisuuden pakkausten on oltava sekä planeetalle että voitolle hyödyllisiä. Niitä suunnitellaan toimivuuden ja turvallisuuden takaamiseksi sekä valmistetaan käyttämällä uusiutuvaa energiaa ja kestäviä, vastuullisesti hankittuja materiaaleja, jotka voidaan kierrättää tai käyttää uudelleen.
Yritysten yhteiskuntavastuun prioriteetit auttavat parantamaan kestäviä pakkausliiketoimintamalleja valmistautumalla suurempiin mahdollisuuksiin ja menestykseen, koska paremmat arvot luovat liiketoiminnan arvoisen maailman.

CRS-590x300.jpg