Vuoden 2022 seitsemän yllättävintä nettikauppaan vaikuttavaa trendiä

31 toukokuuta 2022 —
Tulosta
Antalis_7trends_847x400.jpg

Columbus Eesti AS:n johtava konsultti ja nettikaupan kehittäjä Mikk Maiste nostaa esiin seitsemän tutkimukseen perustuvaa trendiä, jotka tänä vuonna eniten vaikuttavat sähköiseen kaupankäyntiin liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna. *

Columbus Eesti AS:n johtava konsultti ja nettikaupan kehittäjä Mikk Maiste nostaa esiin seitsemän tutkimukseen perustuvaa trendiä, jotka tänä vuonna eniten vaikuttavat sähköiseen kaupankäyntiin liiketoiminnan näkökulmasta katsottuna. *

1. Uusi normi on tehdä erittäin suuria B2B-päätöksiä ja tilauksia netissä

Johtavan konsulttitoimiston McKinseyn (1) mukaan 70 % B2B-päättäjistä on halukkaita käyttämään itsepalvelua, jos he tekevät ostoksen vähintään 50 000 dollarin arvosta. Vielä yllättävämpää on se, että lähes kolmasosa päättäjistä (27 % tarkalleen ottaen) on valmis tekemään 500 000 dollarin arvoisia tilauksia ilman ihmiskontaktia. Näillä suuruusluokilla tunnettu KPI, nimeltään "Keskimääräinen tilausarvo", saa ehdottomasti kokonaan uuden merkityksen.

2. Millenium-sukupolvi on nyt päättäjiä

Olemme pitkään kuulleet kuluneen lauseen, että milleniaalit ovat täällä ja he valloittavat maailman uusilla tavoillaan. Tässä vaiheessa on tärkeää huomata, että tästä sukupolvesta tulee yksi B2B-maailman vanhimmista johtajista. Harward Business Reviewn (2) mukaan 73 % päätöksentekoprosessissa olevista ihmisistä on 25–39-vuotiaita, ja kolmasosa heistä on keskeisiä päätöksentekijöitä – erittäin tärkeä tieto, joka on pidettävä mielessä.

3. B2B-ostajat eivät halua puhua ihmisille

Hieman provosoiva otsikko, mutta valitettavasti osittain totta. Teknisesti tähän tilastotrendiin on varmasti vaikuttanut Covid-19-kausi, mutta saksalaisen markkinatutkimusyrityksen yStatin (3) mukaan vuosina 2020 ja 2021 70 % B2B-ostajista suosi etäviestintää tai digitaalista itsepalvelua. Koska yritykset ovat jo sopeuttaneet prosessejaan vastaamaan asiakkaiden odotuksia, olen vakuuttunut, että tämä trendi jatkuu hallitsevana vuonna 2022.

4. B2B-yrityssijoitukset menevät sähköiseen kaupankäyntiin

Vuonna 2022 yritysten omistajat tai kehitysjohtajat keskittyvät todennäköisesti sähköiseen kaupankäyntiin. Tutkimukset (4) ennustavat, että 65 % B2B-brändeistä aikoo tänä vuonna investoida sähköiseen kaupankäyntiin enemmän kuin koskaan ennen. Syy on ilmeinen – yritysjohtajat uskovat, että nettimyynti jatkaa nopeaa kasvuaan ja investoinnit tähän alueeseen ovat selviytymisen kannalta välttämättömiä.

5. Puolet B2B-myynnistä tulee digitaalisesta myynnistä

Selvennykseksi tämä on ennuste vuosille 2022-2023 (4). Tiedämme trendin, että digitaaliset kanavat luopuvat vähitellen myynnistä perinteisissä kanavissa, mutta tähän mennessä on ehdotettu 20 tai 25 prosentin osuutta. Viimeaikaiset tutkimukset (4) väittävät nyt, että B2B-myynnissä digitaalinen kanava tuottaa yhtä paljon myyntiä seuraavan kahden vuoden aikana kuin fyysinen ja todellinen kysymys on: pysähtyykö se 50 prosenttiin? Ennusteeni on, että vuonna 2030 digitaalinen kanava on B2B-myynnin pääkanava.

6. Asiakaskokemus on tärkeämpää kuin hintatarjous

Tämä väite saattaa tuntua hieman subjektiiviselta, mutta käytännössä sitä tukee myös tutkimus: 80 % B2B-ostopäätöksistä perustuu ostajan suoraan tai epäsuoraan asiakaskokemukseen ja vain 20 % perustuu hintaan tai todelliseen tarjontaan (5) . Toistan, kyse ei ole hinnasta, vaan siitä, kuinka saat asiakkaan tuntemaan. Ei ole väliä, onko kyseessä B2B vai B2C, päätöket tekevät lopulta ihmiset ja ne perustuvat tunteisiin ja kokemuksiin.

7. B2B-ostaja "googlettaa" keskimäärin 12 kertaa ennen ostoa

Me kaikki googletamme, kun haluamme löytää jotain sopivaa, mutta minulle on lievä (positiivinen) yllätys, että keskimäärin niin paljon haetaan sopivan tuotteen tai palvelun löytämiseksi. B2B-näkymässä on myös vahva linkki trendiin 1 (nettitilausten keskimääräisen määrän jyrkkä nousu) - jos olet valmis käyttämään puoli miljoonaa dollaria digitaaliseen kanavaan, haluat luultavasti tutkia sitä kunnolla etukäteen. Tämä herättää yrityksissä myös odotuksia tuotetietojen laadusta ja varmasti SEO-strategian valinnasta. Jokainen B2B-yritys haluaa tulla huomatuksi ja vakuuttuneeksi siitä, että asiakas saa nettisivuilta kaiken tarvittavan tiedon, jota päätöksentekoon tarvitaan.

Viimeinen tärkeä fakta:

Globaalien B2B-sähköisen kaupankäynnin markkinoiden arvoksi arvioitiin 6,64 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria vuonna 2020, ja sen odotetaan kasvavan vuodessa 18,7 % (CAGR) vuosina 2021–2028 (6).

 

 

* Tätä artikkelia on käytetty kirjoittajan luvalla