Käyttökohteet, Pakkaustoiminnan optimointi, Uutiset ja tapahtumat, Blogit, Uutiset, Pakkausuutiset, Ympäristöuutiset, Ympäristö, Pakkausasiantuntija

Kuinka ympäristöystävällinen pakkaaminen voi vaikuttaa myyntiin

31 maaliskuuta 2022 —
Tulosta
How sustainable packaging can impact sales

Kuluttajat haluavat yhä elämyksellisempiä asiakaskokemuksia sekä ympäristöystävällisempiä pakkauksia. Näihin vaatimuksiin vastaaminen luo pakkausteollisuudelle ainutlaatuisia haasteita. Yritykset puolestaan tulevat kohtaamaan liiketoiminnallisia ja ympäristöllisiä erikoishaasteita tulevaisuudessa.

Kuluttajat haluavat yhä elämyksellisempiä asiakaskokemuksia sekä ympäristöystävällisempiä pakkauksia. Näihin vaatimuksiin vastaaminen luo pakkausteollisuudelle ainutlaatuisia haasteita. Yritykset puolestaan tulevat kohtaamaan liiketoiminnallisia ja ympäristöllisiä erikoishaasteita tulevaisuudessa.

Mitä vaikutuksia on ympäristöystävällisillä pakkauksilla?

Ympäristövastuullinen pakkaus ottaa huomioon ympäristövaikutukset koko elinkaaren ajalta ja pyrkii minimoimaan haitalliset vaikutukset ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Pakkausten kokonaiskoon ja painon pienentäminen sekä lähetys oikeankokoisissa laatikoissa on kestävän pakkausstrategian avaintekijä, samoin kuin ympäristöystävällisten materiaalien valinta. Innovaatioiden avulla voidaan luoda koko-optimoituja ympäristöystävällisiä pakkauksia, jotka tehostavat toimitusketjua. Perinteisistä materiaaleista ympäristöystävällisiin materiaaleihin siirtyminen ja pakkauskoon pienentäminen mahdollistavat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan.

 

Asiakkaiden uudet odotukset

IFOP:lle teettämän Antaliksen ympäristöasioihin liittyvän asiakastutkimuksen (maaliskuu 2021) mukaan 79 % Antaliksen asiakkaista pitää pakkaustuotteiden ympäristöystävällisyyttä tärkeänä tai erittäin tärkeänä. 62 % on valmis maksamaan enemmän ympäristöystävällisistä pakkaustuotteista ottaen huomioon, että sen merkitys voi vain kasvaa tulevaisuudessa, kun yritysten yhteiskuntavastuullisuuteen osallistuvat yritykset toimivat edelläkävijöinä.

Vaikka hinta pysyykin Antaliksen asiakkaiden keskeisinä ostokriteereinä, ympäristö on tärkeydeltään toisella sijalla, mikä osoittaa tämän näkökohdan potentiaalin asiakkaille. He jopa asettavat sen samalle tasolle pakkauksen ensisijaisen toiminnon eli toimivuuden kanssa!

 

statistik_fi.jpg

Kuluttajien tarpeet ja huoli kasvavat

Kuluttajat ovat entistä ympäristötietoisempia. He vaativat yrityksiä etsimään kestäviä ratkaisuja, jotka säästävät jätettä ja pienentävät hiilijalanjälkeä. 42 % kuluttajista sanoi, että kierrätetyistä tai ympäristöystävällisistä materiaaleista valmistetut pakkaukset ovat tärkeitä heidän päivittäisissä ostotottumuksissaan (Globalwebindex 2019).

Lisäksi sääntelyviranomaiset, kansalaisjärjestöt ja kuluttajat painostavat yrityksiä etsimään kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja luonnonvarojen ehtymisen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. 55 % yhdysvaltalaisista vastaajista (McKinsey & yritystutkimus, lokakuu 2020) ilmoitti olevansa hyvin tai erittäin huolissaan tuotepakkausten ympäristövaikutuksista, joten kuluttajien huomio keskittyy edelleen näihin kysymyksiin. Koska kuluttajat eivät keskity mihinkään yksittäiseen alueeseen, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimivien yritysten on puututtava monenlaisiin huolenaiheisiin. Kaikilla loppukäyttösegmenteillä 60–70 % kuluttajista sanoi, että he maksaisivat enemmän ympäristöystävällisistä pakkauksista. 52 % kuluttajista sanoi ostavansa enemmän ympäristöystävällisesti pakattuja tuotteita, jos ne eivät maksaisi enemmän kuin perinteisesti pakatut tuotteet.

 

Paremman brändikokemuksen rakentaminen

Perusostokriteerit ja ympäristöhaasteet liittyvät nyt kaupalliseen lähestymistapaan, sillä tyhjän tilan täyttö ja ylimääräinen pakkausmateriaali turhauttavat kuluttajia ja luovat negatiivisen brändikokemuksen. Ympäristöllä on suuri vaikutus myyntiin, varsinkin Covid-19-pandemian iskettyä. Esimerkiksi 100 % Sezane-lähetyslaatikoista on nyt valmistettu kierrätetystä pahvista, ja niitä voidaan uudelleenkäyttää palautuslaatikkoina tai koristeellisina laatikoina kotona. Ranskalaisen muodin nettikauppa Sezane on myös virtaviivaistamassa laatikoitaan poistamalla tarpeettomat etiketit ja ylimääräiset kääreet ja mukauttamalla niiden kokoa ja muotoa niin, että ne sopivat optimaalisesti niille suunnitelluille tuotteille.

 

sustainable-packaging-impact-sales-body2.jpg

 

Pandemian seurauksena ympäristöystävällisten pakkausratkaisujen tärkeyttä on mahdotonta sivuuttaa. Kun osa vähittäiskaupoista sulkeutui, elämäntapojen muutos lisäsi kotiinkuljetuksia ja sitä kautta lajiteltavien ja kierrätettävien pakkausten määrää. Samaan aikaan kuluttajat vaativat mieluisaa pakkauksen avaamiskokemusta, kun he tekevät ostoksia kotona. Näihin pyyntöihin on vastattava etsimällä älykkäitä ja ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja.

Yli 2/3 kuluttajista, jotka ovat tietoisempia jätteisiin ja pakkauksiin liittyvistä ympäristöasioista, sanoivat maksavansa enemmän pakkauksista, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia. American Marketing Associationin mukaan ihmiset myös kierrättävät enemmän, kun he tietävät, mitä kierrätettävästä jätteestä syntyy. Iso-Britanniassa 50 % kuluttajista on jo vaihtanut tuotemerkkiä pakkauksiin liittyvien huolenaiheiden vuoksi. Siksi on tärkeää, että innovatiiviset nettikauppabrändit sisällyttävät asiakkaiden osallistumisen ja odotukset liiketoimintasuunnitelmaansa.

 

Ympäristöystävällinen pakkaus alusta loppuun

Ympäristöystävällisen pakkauksen suunnittelu ja käsittely ei riitä. Jotta se olisi kattavasti kestävän kehityksen mukainen, sen käyttöiän loppuminen on myös otettava huomioon. Tästä syystä brändien tulee ajatella tuotteidensa tehokasta kierrätystä. Nespresson kierrätys aloitettiin Iso-Britanniassa yli 10 vuotta sitten. Asiakkaille tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja kapseleiden keräämiseen kahvin ja alumiinin erottamiseksi toista elämää varten. Pakkaukset ovat kierrätettäviä, kun ne voidaan kerätä, käsitellä ja palauttaa käyttöön raaka-aineena tai tavarana. Pakkauksen kierrätettävyys riippuu sen luonteesta ja koostumuksesta.

 

sustainable-packaging-impact-sales-body3.jpg

 

Keskittyminen joustaviin tai monomateriaaleihin sekä biohajoaviin, kasvipohjaisiin ja muihin ympäristöystävällisiin vaihtoehtoihin voi integroida pakkaukset toimitusketjukiertoon. Lähes kaikki materiaalit ovat biohajoavia, mutta joidenkin hajoaminen voi kestää vuosikymmeniä tai jopa vuosisatoja, eivätkä ne välttämättä ole ympäristöystävällisiä.

Joten jos haluat, että pakkauksesi lopettaa käyttöikänsä yhtä ympäristöystävällisenä kuin se alkoi, etsi tarkkoja kierrätystietoja CSR-asiantuntijoilta varmistaaksesi, että pakkaukset kerätään tehokkaasti talteen, lähetetään kierrätyslaitokseen lajiteltavaksi ja puhdistettaviksi sekä materiaaleiksi jalostettaviksi, jotta niitä voidaan käyttää valmistuksessa aivan kuten raaka-aineitakin.

 

Askel kohti vastuullista kulutusta

Ympäristöystävälliset ja älykkäät pakkausratkaisut mahdollistavat paremman asiakaskokemuksen ja vähentävät pakkaamisen ja toimituksen jalanjälkeä perinteisille brändeille ja nettikauppiaille. Kun otetaan huomioon yritysten ja kuluttajien kasvava tietoisuus kestävän kehityksen edistämisen tärkeydestä ympäristöystävällisten pakkausvaihtoehtojen avulla, menestyksen avain on nyt olla mukana ja kouluttaa kuluttajia pakkausten vastuulliseen käyttöön ja hävittämiseen. Näin voidaan siirtyä kohti vastuullista ja vähemmän turhauttavaa pakkaamista.

 

________________________________

Lähteet:

1- McKinseay survey conducted between April 14 and April 22, 2020, across 2,004 German and UK consumers aged 18 and older

2 - https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190516103712.htm

3 - McKinseay survey conducted between April 14 and April 22, 2020, across 2,004 German and UK consumers aged 18 and older

LUE UUSI WHITE PAPER

Inspiraatioita
innovatiiviseen
ympäristöystävälliseen
pakkaamiseen

VINKIT, CASE STUDYT, YM.
20 SIVUA

Lataa pdf
Ympäristöystävällinen pakkaaminen

 

 

 

Masterin_postituspakkaukset_kansi_400x400.pngFSC®-sertifoidut postituspakkaukset
Green_webshop_esite_400x400.jpgTutustu ympäristöystävällisiin nettikauppaan soveltuviin pakkaustuotteisiimme