Antrak®- Antaliksen ympäristövastuullinen hankintaketju

Tutustu, kuinka Antalis vahvistaa hankintaketjunsa jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta.

img-antrak-logo.jpg

 

Lähes 300 toimittajan CSR-informaatio koottuna yhdelle alustalle

Antrak® kerää kansainvälisesti yhteen kaiken toimittajien CSR-informaation, tiedon tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisesta (sisältäen täyden jäljitettävyyden) sekä valmistajien sertifikaatit kyseisiin tuotteisiin liittyen. Tämän työkalun myötä Antalis on eturintamassa, kun tarkastellaan ympäristövastuullisen hankintaketjun hallintaa. 

Antrak® - harmonisoitu ja kattava hankintaketjun tietokanta 

Keräämällä ja keskittämällä kattavan tiedon hankintaketjun jäljitettävyydestä Antalis pystyy tarjoamaan asiakkailleen vankkaa CSR-tietoa, mutta samalla se vahvistaa myös läpinäkyvyyttä toimittajasuhteissaan. Vastavuoroisesti toimittajat hyötyvät alustasta saadessaan mahdollisuuden kerätä yhteen tietoa, joka on usein hajaantunut heidän organisaatiossaan. Antalis on ainoa paperitukkuri, jolla on näin kattava sosio-ympäristöllinen tiedon keruu- ja jäljittämisalusta.

Kerätty tieto on siten todennettua ja yhteneväistä. Lisäksi asianmukaisesti ja huolellisesti integroitu moduuli tunnistaa toimittajaan liittyvät potentiaaliset riskit (tuotteessa käytetyistä puulajeista alkuperämaahan saakka). 

Antrak® 

Yleisten liiketoiminta- ja yhteystietojen lisäksi toimittajilta pyydetään muitakin tietoja kattavasti.

  • Kansainvälinen CSR-informaatio
    CSR-raportit, yhteissopimukset, ympäristöstandardien täytäntöönpano, liiketoiminnan eettiset toimenpiteet, työturvallisuus, tasapuoliset mahdollisuudet, ihmisoikeuksien ja työskentelyolosuhteiden kunnioittaminen.
  • Tuotesääntelyn yhdenmukaisuus
    EU:n puutavaran määräysten noudattaminen (paperin valmistuksessa käytetyt puulajit ja alkuperämaa), EU:n REACH-direktiivi, FSC®- ja PEFC™-standardit, elintarvikekosketukseen liittyvät säännökset, jätedirektiivit jne. sekä sellaiset ympäristöön liittyvät tuotteen ominaisuudet kuten kierrätetyn kuidun osuus. Myös noudattamista todistavien sertifikaattien täytyy olla käytettävissä.
  • Tuotetta valmistavan tehtaan tiedot
    ISO-sertifikaatit, luvan voimassaolon päättymisen päivämäärä, tehtaan tapaturmien määrät jne.