Ympäristö

 

Tallink-154x214.png

 Haastateltavana Luulea Lääne, Viestintäjohtaja, AS Tallink Grupp

Antalis: Luulea Lääne, kerrotko meille asemastasi AS Tallink Gruppissa ja CSR-strategiapanoksesasi yrityksessä?

Luulea Lääne: Konsernin viestintäjohtajana olen vastuussa sekä sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä. Ulkoisessa viestinnässä teen yhteistyötä kaikkien sidosryhmiemme kanssa, esimerkiksi asiakkaat luonnollisesti - mutta myös osakkeenomistajat, erilaiset sidosryhmät, organisaatiot, julkinen ja yksityinen sektori sekä media.

AS Tallink Grupp on johtava korkealaatuisten miniristeilyjen ja henkilökuljetuksen toimittaja pohjoisen Itämeren alueella sekä johtava ro-ro-rahtipalvelujen tuottaja valikoiduilla reiteillä.

Antalis: Tavoitteenne on olla Euroopan markkinoiden pioneeri. Voidaksenne päästä haluamaanne teillä on vahva CSR-strategia. Mitä voit kertoa siitä?

Luulea Lääne: Vahva CSR-strategia on Euroopassa standardi, erityisesti Pohjois-Euroopassa. Yleisesti odotetaan, että organisaatiot sekä yksityisellä että julkisella sektorilla hoitavat toimintaansa moraalisella ja eettisellä tavalla – erityisesti jos on kyse ihmisistä, ympäristöstä tai yhteiskunnasta. Nämä ovat kolme tärkeintä aluetta, joihin kohdistamme huomiomme. Mielestämme meidän täytyy tehdä parhaamme toimiaksemme hyvänä esimerkkinä muille vastaavalla tavalla toimiville yrityksille. Sen lisäksi että meillä on CSR-politiikka ja siihen liittyviä aktiviteetteja, strategiamme on, että jokaisella yksilöllä on vastuu tehdä parhaansa päivittäisessä työssään, kun on kyse näistä alueista.

Antalis: Miksi “We Engage”?

Luulea Lääne: Jotta saamme hyvin toimivan CSR-tietoisen yrityksen, joka on sitoutunut johonkin, mitä ilman ei voi mennä eteenpäin. Yhteistyö, kuuntelu ja yhdessä panostaminen ovat erittäin tärkeitä hyvään tulokseen pääsemiseksi.

Antalis: Valitsitte CSR-raporttinne 2013 painatukseen ympäristöystävällisen paperin. Mikä merkitys paperilla on ympäristöstrategiassanne?

Luulea Lääne: Kunnioitamme suuresti kaikkia luonnonvaroja, paperi mukaan lukien. Missä ja koska tahansa on mahdollista tehdä fiksuja ja harkittuja ympäristövalintoja. Mielestämme ”enemmän on vähemmän”. Suhtaudumme myös positiivisesti kierrätettyyn materiaaliin, minkä vuoksi CyclusOffset oli luonnollinen valinta. Käyttämällä e-dokumentointijärjestelmää, intranettiä ja hyvin toimivia online-palveluja minimoimme riskin painaa painotuotteita enemmän kuin tarvitsemme.

Antalis: Uskotteko, että yrityksen CSR-raportissa oleva ympäristöystävällinen paperi lisää uskottavuutta yrityksen kaikkiin sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen liittyviin panostuksiin?

Luulea Lääne: Yrityksen CSR-aktiviteettien kohdalla ei ollut kyse uskottavuuden lisäämisestä. Se oli ja on yksi niistä aktiviteeteista, jotka vaikuttavat luonnonvarojen käyttöön (vesi, polttoaine, paperi jne.) ja jota aina tarkastellaan ympäristönsuojelun näkökulmasta. CSR-strategiassa ei ole kyse strategian asettamisesta vaan sen saamisesta erottamattomaksi osaksi hallittua konsernin toimintaa. Emme sulje pois mahdollisuuksia käyttää enemmän kierrätyspaperia tulevaisuudessa ja jatkamme paperinkeräystä kierrätykseen.


Lataa Tallinkin CSR raportti “We engage” tästä linkistä.

paperman