Ympäristö

ecolabel_logo_119x119.gif

 EU-YMPÄRISTÖMERKKI PAINETULLE PAPERILLE

EU-ympäristömerkin käyttöoikeuden saavien tuotteiden on täytettävä ympäristökriteerit kattaen kaikki tuotteen elinkaaren vaiheet eli alhaisemmat ympäristövaikutukset päästöissä ilmaan ja veteen, sähkönkulutuksessa ja jätteiden talteenotossa verrattuna vastaaviin tuotteisiin markkinoilla.

EU-ympäristömerkkikriteerit painetulle paperille luotiin palkitsemaan painettuja paperituotteita, jotka on tuotettu tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattaen, mutta myös takaamaan painotuotteiden kierrätettävyyden.
Siksi tämä on kaikille yrityksille oiva tapa viestiä painotuotteidensa ympäristöystävällisyydestä.

Sertifioitavat tuotteet
Logoa voivat käyttää vain papereille painetut tuotteet. Prosessiin voi painatuksen lisäksi kuulua jälkikäsittelyjä (esim. nuuttaus, preeglaus, leikkaus, sidonta ja nidonta).

Painettuihin paperituotteisiin kuuluvat sanomalehdet, suoramainokset, tiedotteet, aikakauslehdet, katalogit, kirjat, lehtiset, esitteet, julisteet, käyntikortit ja tarrat.

Painetusta paperituotteesta vähintään 90 % täytyy koostua paperin, kartongin tai paperipohjaisen alustan painosta. Poikkeuksena ovat kirjat, katalogit, vihkoset tai lomakkeet, joissa paperin, kartongin tai paperipohjaisen alustan osuus painosta on oltava vähintään 80 %. Liitteet, kannet ja muut painetut paperiosat katsotaan osaksi lopullista painettua paperituotetta.


EU-ympäristömerkin anominen
EU-ympäristömerkin kriteerit painetuille paperituotteille sisältää:

  • tehtaan osuuden, joka liittyy hallinnointimenetelmiin 
  • tuotteen osuuden, joka voi muuttua EU-ympäristömerkkiluvan voimassaolon aikana (esim. paperialusta, painatukseen käytettävät tarvikkeet, painetun paperin päällyste ja viimeistely tai tuotetun jätepaperin määrä).


EU-ympäristömerkin kriteerit painetulle paperille osoittavat tuotteen ympäristövaikutukset eri tuotantovaiheissa ja määräävät rajoitteet riippuen alustasta, sen käyttöasteesta, päästöistä veteen ja ilmaan, jätehuollon hallinnasta ja kierrätettävyydestä, energian käytöstä, laatuvaatimuksista, informaatiosta ja henkilöstön koulutuksesta.

Hakija kokoaa asiakirjan, joka sisältää kaiken asiaan liittyvän tiedon ja valmistajan selostukset EU-ympäristömerkkituotteisiin ja dokumentointiin sekä kaikkiin kyseisen tuotteen kriteereihin liittyen. Kaikki asiaan liittyvä dokumentointi täytyy lähettää hakemuksen kera asianosaiselle taholle.

Hakemuksen saatuaan kyseinen taho käy läpi asiakirjan ja valmistajan suoraan lähettämän dokumentoinnin. Asianosaisella taholla on oikeus pyytää lisätietoa tarvittaessa.

 

Kuka voi anoa EU-ympäristömerkkiä?
Tehtaat, maahantuojat, palvelujen tuottajat, elinkeinonharjoittajat ja jälleenmyyjät voivat lähettää EU-ympäristömerkkihakemuksen. Esimerkkejä mahdollisista hakijoista ovat kustantajat, julkaisijat, kirjakauppiaat, kirjapainot, mainos- ja viestintätoimistot, yksityiset yritykset ja julkishallinto.

EU-ympäristömerkkilupaa painetuille paperituotteille ei myönnetä painopalveluille tai painoalan yrityksille.

Painettujen paperituotteiden hakemus voidaan tehdä:

  • tietylle painetulle paperituotteelle nimellä yksilöitynä (esim. lehti xxx) tai
  • yksittäiselle tuoteryhmälle (esim. aikakauslehdet, esitteet, kirjat, sanomalehdet). Tässä tapauksessa tuotekategoria täytyy yksilöidä niin tarkkaan kuin mahdollista (esim. aikakauslehdet, liimatut, koko X-Y, sivut A-B).


Lisätietoja saat tästä linkistä.

 

paperman