Ympäristö

Antrak

Antaliksen ympäristövastuullinen hankintaketju

Antalis pyrkii varmistamaan kasvunsa kulkevan käsi kädessä ympäristövastuullisten käytäntöjen kanssa.

Antaliksen paperi-, suurkuva- ja pakkaustoimittajille suunnatun Antrak-alustan tavoitteena on vahvistaa jäljitettävyyttä ja vastuullisuutta Antaliksen hankintaketjussa. Antrak kerää kansainvälisesti yhteen kaiken toimittajien CSR-informaation, tiedon tuotekohtaisten sääntöjen noudattamisesta (sisältäen täyden jäljitettävyyden) sekä valmistajien sertifikaatit kyseisiin tuotteisiin liittyen. Tämän työkalun myötä Antalis on eturintamassa, kun tarkastellaan ympäristövastuullisen hankintaketjun hallintaa. Asiakkaat saavatkin täyden takuun tilaamiensa tuotteiden vastuullisuudesta.


Antrak: harmonisoitu ja kattava hankintaketjun tietokanta 

Keräämällä ja keskittämällä kattavan tiedon hankintaketjun jäljitettävyydestä Antalis pystyy tarjoamaan asiakkailleen vankkaa CSR-tietoa, mutta samalla se vahvistaa myös läpinäkyvyyttä toimittajasuhteissaan. Vastavuoroisesti toimittajat hyötyvät alustasta saadessaan mahdollisuuden kerätä yhteen tietoa, joka on usein hajaantunut heidän organisaatiossaan. Antalis on ainoa paperitukkuri, jolla on näin kattava sosio-ympäristöllinen tiedon keruu- ja jäljittämisalusta.

Kerätty tieto on siten todennettua ja yhteneväistä ja asianmukaisesti huolellinen integroitu moduuli tunnistaa toimittajaan liittyvät potentiaaliset riskit (tuotteessa käytetyistä puulajeista alkuperämaahan saakka). Sisäinen komitea on sitten vastuussa tunnistetun riskin pienentämiseksi tarvittavista toimenpiteistä. 

Antrak

    
Yleisten liiketoiminta- ja yhteystietojen lisäksi toimittajilta pyydetään kattavaa tietoa:


 Kansainvälinen CSR-informaatio: CSR-raportit, yhteissopimukset, ympäristöstandardien täytäntöönpano, liiketoiminnan eettiset toimenpiteet, työturvallisuus, tasapuoliset mahdollisuudet, ihmisoikeuksien ja työskentelyolosuhteiden kunnioittaminen.

Tuotesäätelyn yhdenmukaisuus: EU:n puutavaran määräysten noudattaminen (paperin valmistuksessa käytetyt puulajit ja alkuperämaa), EU:n REACH-direktiivi, FSC®- ja PEFC-standardit, elintarvikekosketukseen liittyvät säännökset, jätedirektiivit jne. sekä sellaiset ympäristöön liittyvät tuotteen ominaisuudet kuten kierrätetyn kuidun osuus. Myös noudattamista todistavat sertifikaatit täytyy olla käytettävissä.

Tuotetta valmistavan tehtaan tiedot: ISO-sertifikaatit, luvan voimassaolon päättymisen päivämäärä, tehtaan tapaturmien määrät jne.
 


Antrak on konkreettinen toteutus ja jatkumo Sustainable Woodpulp and Paper Sourching -politiikalle, joka yksilöi Antaliksen ponnistelut varmistaakseen, että sen käyttämä puuaines on laillisista, kestävän kehityksen mukaisista ja hyvin hoidetuista lähteistä ja se tukee tätä tukevia aloitteita ja metsänhoitosuunnitelmia. Tämä alusta ja menettelytapa ovat kiinteä osa Antalis Green Connection -hanketta, jonka alla konsernin tavoitteena on tehdä läheistä yhteistyötä toimittajien, asiakkaiden ja muiden paperiteollisuuden yhteistyökumppaneiden kanssa kehittääkseen ympäristöä tukevia tuotteita ja ratkaisuja.

Antrak-tietoa
Antrak on avoimen lähteen SaaS-alusta, jonka on kehittänyt Factor-X. Se on kehitetty, jotta yritykset voivat jäljittää sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia hankintaketjussa tehokkaasti ja yksinkertaisesti varmistaen sääntöjen noudattamisen. Factor-X on konsulttiyritys, joka on erikoistunut riskianalyyseihin, innovatiivisiin talousmalleihin, kestävän kehityksen mukaisiin investointeihin sekä valmentamiseen ja kouluttamiseen.

Lisätietoja: www.factorx.eu ja http://antalis.myrmex.coop/