Info

xerox-certified-259x194.png

100% Performance Guaranteed

Nämä paperit on tarkasti testannut Xerox® MCTC (Xerox® Media & Consumables Testing Center).

Kaikki paperit ja sovellustuotteet, jotka on mainittu RML-listassa ja/tai joiden on mainittu MCM-listassa G-luokituksella soveltuvan Xerox®-tulostimiin tai –digikoneisiin, toimivat erinomaisesti.

Näiden tarkkojen testien tuloksena Antalis tarjoaa: 100 % Performance Guaranteed

xerox-100%-performance-259x194.png

Xerox®:n ainutlaatuiset testit papereille ja sovellustuotteille

Laajan paperinvalmistuksen ja digitaalisen painatusprosessin tietämyksen avulla ovat Xerox®-asiantuntijat pystynet takaamaan, että tuotteilla on parhaat ominaisuudet toimiakseen optimaalisesti digitaalisissa paino-/tulostuslaitteissa. Sertifioinnit eivät liity pelkästään tiettyihin papereihin tai tehtaisiin vaan digikoneisiin ja tiettyihin tuotannon vaiheisiin.

Tullakseen listatuksi RML-suosituslistaan ja/tai määritellyksi G-luokkaan MCM-listassa paperin on pitänyt tuottaa onnistunut lopputulos seuraavien vaiheiden kautta:

> Papereiden ja sovellustuotteiden tekniset tiedot

Jokaisella tuotteella on omat tekniset tiedot, jotka on otettava huomioon. Niissä määritellään neliöpaino, paksuus, jäykkyys, koostumus, sileys, valkoisuus, opasiteetti ja kosteuspitoisuus. Nämä määrittävät sen, miltä tuote näyttää ja tuntuu, mutta samalla ne vaikuttavat myös ajettavuuteen ja painojälkeen.

> Paperin ja sovellustuotteen rakenne

Xerox®:n asiantuntijat tarkastelevat jopa arkin rakennetta yksityiskohtaisesti: käytetty kuitutyyppi, kuitusuunta, täyteaineet, pinnan vahvuus, sähköistyminen ja käyristyminen kosteudessa. Kaikki nämä ominaisuudet voivat vaikuttaa ajettavuuteen tuotantoprosessissa. Niiden täytyy olla optimoituja takaamaan tasaisen syötön paperilokeroista, paperin kulun laitteessa ilman tukkeutumia ja muita huollon tarpeita, jolloin lopputuloksena koneesta tulee ulos mahdollisimman sileä arkki toivotulla tulostusjäljellä.

> Tarkka testaus ja tehtaan tutkimukset

Paperitehtailla ja Xerox®:n laitetiimeissä työskentelevät Xerox®-asiantuntijat kaventavat yhteistyönsä ansiosta aukkoa paperinvalmistuksen ja tulostuslaitetarpeiden välillä. Xerox®-laitteilla tehdyillä laajoilla materiaalitesteillä varmistettiin suurten määrien ajettavuus. Paperin on läpäistävä kolme erillistä testiä ennen kuin se hyväksytään RML-suosituslistaan.

> Testitulokset

Näiden kaikkien prosessien tuloksena ovat korkealaatuiset tuotteet. Siten voimme tarjota asiakkaillemme 100 % takuun tulostusjäljelle niille papereille ja sovellustuotteille, jotka löytyvät RML-suosituslistalta ja/tai G-luokiteltuna MCM-listalta.

 
Xerox® and Xerox and Design are registered trademarks of Xerox Corporation in the United States and other countries and are used under license from Xerox Corporation. Antalis International is a trademark licensee of Xerox Corporation.