Tietoa ympäristöstä

Recycled_259x194.png

Kierrätyspaperi 

Kierrätyspaperi on paperia, joka on valmistettu kokonaan tai osittain kierrätyskuidusta. Koska paperikuidut kuluvat joka kerta uudelleenkäytön yhteydessä, niitä voidaan kierrättää vain tietty määrä kertoja paperin kiertokulkuketjussa. Niinpä kierrätyskuitua ei voi käyttää loputtomiin, vaan paperiin on myös lisättävä uutta kuitua suoraan metsästä. On olemassa myös hienopapereita, jotka on valmistettu kokonaan kierrätyskuidusta.

Jos uutta kuitua tuottava metsä on hoidettu kestävällä tavalla, ovat sieltä saadut kuidut ympäristönäkökulmasta katsottuna yhtä hyviä kuin kierrätyskuitu. Kun hakatun metsän tilalle istutetaan uutta metsää, uusiin puihin sitoutuu sama määrä hiilidioksidia kuin kuituihin, jotka vähitellen palavat. Palaminen sisältyy siis kiertokulkuun eikä siksi pahenna kasvihuoneilmiötä.

Jos metsät on hoidettu kestävän kehityksen mukaisesti, kierrätyspaperin käytön edut rajoittuvat energiansäästöön (sillä edellytyksellä, että kuljetusmatkat eivät ole liian pitkiä) ja jätevuoren pienentämiseen, jotka sinänsä ovat huomattavia ympäristöetuja. Ne voivat painaa vaakakupissa ympäristövalintoja tehtäessä.

Kierrätyspaperilla on jopa puhtaasti painoteknisiä laatutekijöitä. Yleensä kierrätyspaperi ei ole yhtä valkoista kuin neitsytkuidusta valmistettu paperi. Siksi painatuksen kontrastit ovat pienempiä. Kierrätyspaperin sileys on hyvä, mutta kuitujen hajottaminen heikentää sen jäykkyyttä ja lujuutta. Opasiteetti eli läpinäkyvyys on parempi useimmissa kierrätyskuiduista valmistetuissa papereissa, sillä yleensä niissä on oma pohjavärinsä eivätkä ne ole täysin valkoisia. Kierrätyspaperi voi olla puupitoinen tai puuvapaa. Puuvapaat kestävät pidempää arkistointiaikaa kuin puupitoiset.