Tietoa ympäristöstä

Environment_Certifications_259x194.jpg

FSC  ja PEFC

Vastuullisesti hoidetut metsät

Metsä on elintärkeä, uusiutuva luonnonvara, joka ei saa olla meille itsestäänselvyys. Kestävä metsänhoito tarkoittaa, että metsiä hyödynnetään vastuullisella tavalla, joka vastaa ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia vaatimuksia. Ottamalla huomioon biologinen monimuotoisuus on mahdollista jarruttaa jatkuvaa lajien vähentymistä, mikä on yksi kaikkien aikojen tuhoisimmista muutoksista planeetallamme. Taimien istuttaminen varmistaa metsien pitkäjänteisen käyttömahdollisuuden. On kiinnitettävä huomiota myös sosiaaliseen ja taloudelliseen vastuuseen, esimerkiksi takaamalla alkuperäiskansoille mahdollisuus hyödyntää maa-alueitaan.

Markkinoilla on kaksi suurta ja tunnettua sertifiointijärjestelmää, jotka varmistavat sen, että metsiä hyödynnetään kestävällä tavalla: PEFC ja FSC®. Molemmat sertifioinnit takaavat, että metsänhoito on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Järjestelmien vaatimukset ovat toisiaan vastaavat, ja sertifioinnit tarkastaa ulkopuolinen, neutraali osapuoli.
 

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen järjestö, joka on perustettu ympäristöjärjestöjen aloitteesta vuonna 1993 FSC toimitusketju (Chain of Custody) on tietopolku, joka mahdollistaa aukottoman kuituraaka-ainetiedon välittymisen koko ketjun läpi metsästä, tai kierrätetyt paperikuitumateriaalin osalta keräyspaikasta, tuotteen loppukuluttajalle. Toimitusketjun tarkka seuranta kattaa kaikki vaiheet puun hakkuusta tuotteiden valmistamiseen sekä edelleen valmiiden paperituotteiden myyntiin ja hyödyntämiseen jalostuksessa ja jakelussa. (Forest Stewardship Council A.C 2004)

Toimitusketjun jokaiselta osalliselta, jolla on tuotteen juridinen omistajuus toimitusketjussa, ja joka aikoo hyödyntää FSC®-merkintää myynnissään, markkinoinnissaan tai muussa asiakaskommunikaatiossa, vaaditaan C-o-C-hallintajärjestelmää ja toteutetun hallintajärjestelmän varmentamista kolmannella sertifioinnin suorittavalla puolueettomalla taholla. (Forest Stewardship Council A.C 2004)

FSC®-toimitusketjun hallintajärjestelmän käyttöönotto yrityksessä mahdollistaa yrityksessä oman toimintajärjestelmänsä tehokkaan hallinnan puunalkuperäketjun hallinnan näkökulmasta katsottuna. Lisäksi järjestelmän jalkauttaminen ja dokumentointi organisaatiossa mahdollistavat luotettavan alkuperätiedon jakamisen asiakkaille ja toimitusketjun muille vaiheille. (Forest Stewardship Council A.C 2004)

FSC®-sertifioinnin ja merkinnän tavoitteena on osoittaa luotettavasti asiakkaille, että tuotteet, joiden yhteydessä FSC®-merkintää hyödynnetään, ovat varmennetusti peräisin, joko kestävän metsänhoidon mukaisesti hoidetuista metsistä, kontrolloiduista lähteistä, kierrätysmateriaalista tai edellä olevien yhdistelmistä. FSC® C-o-C-sertifiointi lisää siis valittujen tuotteiden toimitusketjun läpinäkyvyyttä. (Forest Stewardship Council A.C 2004)

Antaliksella on FSC®-sertifikaatti, joten jäljitettävyys tukkukaupan osalta on varmistettu. Jos haluaa painotuotteelleen FSC®-symbolin, on käytettävä FSC®:n käyttöön oikeutettua kirjapainoa, joka painaa FSC®-kriteeerit täyttävälle paperille. Lisätietoa osoitteesta www.finland.fsc.org.
 

PEFC

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) on maailman laajuinen kattojärjestö, joka mahdollistaa kansallisille järjestelmille, kuten FFCS (Finnish Forest Certification System), kansainvälisen, vastavuoroisen hyväksynnän. Kansallisten järjestelmien rakenteesta päättävät kansalliset järjestöt, joille PEFC-järjestelmä asettaa minimivaatimukset (Suomen Metsäsäätiö 2007).

PEFC-toimitusketjun tavoitteena, aivan kuten FSC:llä, on aukottoman toimitusketjuseurannan tarjoaminen raaka-aineesta lopputuotteeseen (PEFC Council 2005). PEFC merkin käyttöoikeuden myöntää Suomessa Suomen Metsäsertifiointi ry.

PEFC:n osuus kotimaan puuvarannosta on ylivoimainen verrattuna FSC-sertifioituihin metsiin johtuen lähinnä Suomen metsätilojen pienestä keskikoosta ja PEFC-järjestelmän paremmasta soveltuvuudesta tällaisille pienille tiloille. PEFC mahdollistaa metsien sertifioimisen alueellisina ryhminä, toisin kuin FSC, jolloin saavutetaan kustannussäästöjä ja ekologisia hyötyjä. (Suomen Metsäsäätiö 2007)

Antaliksella on PEFC-sertifikaatti, joten jäljitettävyys tukkukaupan osalta on varmistettu. Jos haluaa painotuotteelleen PEFC-symbolin, on käytettävä PEFC:n käyttöön oikeutettua kirjapainoa, joka painaa PEFC-kriteerit täyttävälle paperille. Lisätietoa osoitteesta www.ffcs-finland.org.
 

PEFC vai FSC?

Kahdella suurella kansainvälisellä metsien sertifiointijärjestelmällä on hieman erilainen alkuperä. Mitä tulee metsänhoidon vaatimuksiin, molemmat järjestelmät takaavat, että metsänhoito on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Erot ovat enemmänkin hallinnossa, tuotannossa sekä taustavaikuttajissa. FSC® perustettiin Kanadassa vuonna 1993 ympäristöjärjestöjen, metsänviljelijöiden ja alkuperäiskansojen edustajien aloitteesta. PEFC:n perustivat vuonna 1999 pienet ja keskisuuret metsänomistajat Euroopassa, ja järjestelmä on muokattu heidän tarpeisiinsa sopivaksi.

 

Jäljitettävyys

Paperi, jonka massa on peräisin PEFC- tai FSC®-sertifioidusta metsästä, voidaan merkitä vastaavalla symbolilla. Jotta kukaan ei voi huijata matkan varrella, täytyy kaikilla toimitusketjussa mukana olevilla - puunostajasta paperitehtaan ja tukkurin, kuten Antalis, kautta aina kirjapainoihin saakka - olla tarkat rutiinit, jotka takaavat jäljitettävyyden. Tätä kutsutaan nimellä Chain of Custody (CoC), ja sen toteutumista hallinnoi ulkopuolinen sertifiointielin.

 

Antalis ja sertifikaatit

Vuonna 2009 Antalis Oy (ent. Map Suomi Oy) oli ensimmäinen paperitukkukauppa Suomessa, jolle myönnettiin molemmat, PEFC- ja FSC® C-o-C -sertifikaatit.