infocenter office

Ageresistant_259x194.png

Arkivbeständigt  papper

Åldringsbeständigt papper som tål att vikas 150 gånger i sin svagaste ledd betecknas som arkivbeständigt.

För att utskrifter på papper skall bevaras måste dels papperet vara av rätt kvalitet, så det inte gulnar, pulveriseras eller spricker, vilket sker då papperet har en hög halt av lignin. Därför används ofta papper som innehåller textilfibrer, om möjligt upp till 100% textilfibrer (lumphaltigt papper).

Ytterligare en faktor är det ämne som finns i pennan eller i tryckfärgen, så att trycket inte bleks eller förändrar färg. Originalen måste förvaras på ett optimalt sätt med kontrollerad fuktighet och ljusstrålning.

I Riksarkivets författningssamling definieras kraven för statliga myndigheter i fråga om tekniska krav för kopiatorer, laserskrivare m.m. senast i RA-FS 2006:4. Sektionen för Informationslagring på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts avdelning för Kemi och Materialteknik tar varje år fram en förteckning över certifierad skrivmateriel där allt från papper och pennor till laserskrivare som certifierats att uppfylla kraven i Riksarkivets föreskrifter räknas upp.

paperman