Info

Paperin valinta

Kolmella kysymyksellä tehokkuutta paperinvalintaan

Paperi on viestintäväline, jonka mahdollisuudet ovat mittavat. Näitä mahdollisuuksia voi kukin hyödyntää enemmän tai vähemmän. Saadaksesi parhaan hyödyn, kysy jokaisen painotyön kohdalla itseltäsi nämä kysymykset:

1. Mitä haluat painotuotteellasi saavuttaa?
2. Onko paperilla neutraali vai aktiivinen rooli viestinnässä?
3. Mitkä paperin ominaisuuksista ovat ne tärkeimmät?

 

1. Mitä haluat saavuttaa painotuotteellasi?

• Hyödynnä paperilaatujen eri mahdollisuuksia viestintävälineenä saavuttaaksesi painotuotteellasi sen, mitä tavoittelet.
 
Ensimmäinen asia, joka täytyy paperia valittaessa tehdä, on yhdistää se painotuotteen varsinaiseen tavoitteeseen. Tässä täytyy ottaa monta asiaa huomioon. Näemme paljon vaivaa ja käytämme rahaa tekstin, kuvien ja ulkomuodon eteen, mutta paperin valintaan suhtaudutaan helposti leväperäisesti tai kaavamaisesti. Paperihan on kuitenkin viestintäväline jo itsessään ja juuri siksi tärkeä osa viestiä.


2. Onko paperilla neutraali vai aktiivinen rooli viestinnässä?

• Huomioarvo: saanko paperin avulla painotuotteen erottumaan paremmin joukosta?
• Sanoma: voinko vahvistaa painotuotteen viestiä ja tehdä siitä vieläkin uskottavamman harkitulla paperivalinnalla?
• Imago: voinko tukea yrityksen imagoa valitsemalla tietynlaisen paperin?
• Onko kyse standardin vai luovan paperin valinnasta? Tai ehkä mielenkiintoisesta yhdistelmästä peruspaperia ja designpaperia samassa painotuotteessa?
 

Erilaisiin papereihin sisältyy itsessään erilaisia viestejä

Erilaiset paperit viestivät itsessään erilaisia arvoja. Ne voivat tukea painotuotteen sanomaa ja kuvamaailmaa, mutta väärin valittaessa paperin ja painotuotteen välittämät viestit voivat olla jopa ristiriidassa keskenään. Eri aikakausina paperit mielletään eri tavoin, samoin eri kohderyhmät voivat saada erilaisen vaikutelman samasta paperista. Esimerkiksi ylellisyystuotteen mainos voi sopia hyvin monelle erilaiselle paperille – asiayhteydestä riippuen. Automainokset tehdään usein kiiltävälle paperille, kun taas vaatemuotia tuodaan usein esiin täysin päällystämättömällä karhealla pinnalla. Jonain toisena aikakautena se voi olla päinvastoin. Tämä on makuasia, erilaisiin elämäntyyleihin ja ajan henkeen liittyvä asia. Neutraali paperi ei kuitenkaan vaikuta viesteihin millään tavalla.

Kun halutaan erottua joukosta, paperinvalintaa harkitaan tarkkaan. Silloin halutaan luoda kontrasteja ja eroja, jotka vastaanottaja huomaa ja muistaa. Mutta se ei ole aina itsetarkoitus. Usein on parasta käyttää sitä paperia, jota vastaanottaja odottaakin saavansa - joku toinen kerta taas täytyy kaikin keinoin saada huomio, ettei huku tietotulvaan. Silloin voi olla viisasta palata ensimmäiseen kysymykseen: Mitä haluat painotuotteellasi saavuttaa? Tärkeintä kuitenkin on päättää, kuinka aktiivinen rooli paperille viestinnässä halutaan. Silloin on helpompaa päätyä hyvään valintaan.

Jos halutaan saada täysi hyöty paperista vahvana mediana, silloin täytyy uskaltaa kokeilla myös jotain uutta. Helpointa on luonnollisesti tehdä kuten aina ennenkin, mutta silloin menetetään monet tehokkaamman viestinnän mahdollisuudet. Mitä epävarmempia ollaan lopputuloksesta, sitä enemmän löytyy keinoja vähentää tätä epävarmuutta. Tutustu paperinäytteisiin ja rakennemalleihin (dummyt), tarkastele näytteiden painojälkeä ja selvitä mahdolliset painotekniset rajoitukset valitsemallesi paperille. Ideoita löytyy ympäriltäsi, muista painotuotteista ja näytekirjasarjastamme.

 

3. Mitkä paperin ominaisuuksista ovat ne tärkeimmät?

Millään paperilla ei ole kaikkia etuja. Siksi täytyy valita, mitkä ominaisuudet ovat tärkeimmät juuri kyseisen painotuotteen kohdalla. Tässä on 11 tarkistuslista, joita kuvataan kunkin otsikon alla tarkemmin.

Paperin ulkonäkö ja tuntu
Kuvantoisto
Väripainatus
Luettavuus
Opasiteetti
Koko
Jälkikäsittely
Kuljetus ja postimaksut
Kulut/painosmäärä
• Ympäristönäkökohdat

Kaikilla paperilaaduilla on mahdollisuutensa ja rajoituksensa. Niillä on erilaisia viestintämahdollisuuksia, mutta samanaikaisesti niillä voi olla erilaisia rajoituksia esim. painatuksen tai jälkikäsittelyn suhteen. Eikä kaikkia etuja voi yhdistää yhteen paperiin. Täytyy siis päättää, mikä on tärkeintä. Usein toivotut paperin ominaisuudet ovat toistensa vastakohtia, esim. kuvan laatu, luettavuus ja tuntu. Jos esim. halutaan luoda erityinen tuntu käyttämällä päällystämätöntä designpaperia, silloin täytyy tinkiä yksityiskohtien tarkassa toistumisessa ja värintoistossa kuvan kohdalla. Tai jos keskitytään hyvään kuvantoistoon ja siksi valitaan korkeasti päällystetty kiiltävä paperi, siinä vaiheessa kärsivät niin luettavuus kuin paperin ryhdikkyyskin. Tällöin on muistettava tarkastella myös opasiteettia erityisesti alemmissa neliöpainoissa.

Monet tekijät ovat tärkeitä painotuotteen lopputuloksen kannalta. Tiettyjä ominaisuuksia voidaan yhdistää samassa paperissa, mutta muiden ominaisuuksien kohdalla on vain tehtävä päätöksiä: priorisoitava, valittava tai hylättävä.

 

 

 

 

paperman