Uutiset

Welcome
on Board - uusi kartonkityökalu

2016/06/09

Olemme tehneet uuden graafisten kartonkien työkalun, ”WELCOME ON BOARD”
-näytefolderin. Folderista löytyy painettuja näytteitä ja tietoa graafisten kartonkien eri laaduista ja niiden ominaisuuksista sekä niiden soveltuvuudesta erilaisiin käyttökohteisiin.

Ota yhteyttä yhteyshenkilöösi. Hän esittelee mielellään ”WELCOME ON BOARD”
-näytefolderin ja kertoo muutenkin lisää kartongeistamme.

Tutustu mm. seuraaviin kartonkeihimme:

Carta Integra
Invercote

paperman