Näytepalvelumme on suljettuna 12.7. - 1.8. välisenä aikana. Hyvää kesää!

Antalis Corporate

Environment_Our_Commitment_ContentPage_259x194.jpg

Antalis -konsernin yhteisövastuustrategia (CSR)

Johtavana kansainvälisenä viestinnän tukimateriaalien toimittajana Antalis uskoo, että kehityksessä täytyy ottaa huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seikat.

Antalis-konsernin yhteisövastuutoimet ovat täysin linjassa sen emoyhtiön eli Sequanan globaalin strategian kanssa. Sen tavoitteena on vakuuttaa, että ryhmä kaikkine itsenäisine yksiköineen tukee vastuullisuutta taloudellisiin, sosiaalisiin, eettisiin ja ympäristöön liittyvissä seikoissa.

”Sequanan tavoitteena on tehdä pitkällä aikavälillä kannattavaa liiketoimintaa vahvoin eettisin ja vastuullisin arvoin, jotka kattavat taloudelliset, inhimilliset, sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät seikat. Vastuunamme on vakuuttaa, että konsernimme ydinarvoja toteutetaan ja niitä tuetaan jokapäiväisessä liiketoiminnassamme”, Pascal Lebard, CEO, Sequana.

Sequana ja sen omistuksessa olevat yritykset varmistavat neljän peruspilarin ja kahdeksan aloitteen kautta, että tämä yhteinen menettelytapa kattaa paperi- ja sellualan johtavan yrityksen olennaisimmat huolenaiheet.

CSR-strategiamme neljä pilaria:

- Hallinto (CSR-politiikka, liiketoiminnan etiikka)
- Luonnonvarat (jäljitettävyys, energian ja veden kulutus)
- Ihmiset (turvallisuus, taidot ja moninaisuus)
- Tarjonta (ympäristöystävälliset tuotteet)

Tämän sitoumuksen toteuttamiseksi kaikki Antalis-maat ovat sitoutuneet Antaliksen ympäristöohjeistukseen.

Hallinto Luonnonvarat Ihmiset Tarjonta

 

CSR politiikka ja verkosto

Konserni pyrkii toteuttamaan yleismaailmallista CSR-politiikkaa verkoston sekä vahvan ja luotettavan raportointiprosessin avulla. Prosessi varmistaa, että konserni ja kaikki siihen kuuluvat yksiköt kohdistavat jatkuvasti huomionsa tärkeimpiin CSR-kohteisiin. Tätä politiikkaa sovelletaan tiettyihin kahdeksassa aloitteessa määriteltyihin kohteisiin.

 

Jäljitettävyys

Konsernin vastuulla on varmistaa, että 100 % tuotteista, joita valmistamme tai jonka jakelijana toimimme, ovat vastuullisia jäljitettävyydeltään ja lainmukaisuudeltaan.

 

 

 

 

 

Turvallisuus

Konsernin vastuulla on varmistaa sen työntekijöilleen turvallinen ja terveellinen työskentely-ympäristö. Näin ollen konsernin tavoitteena on alentaa 30 %:lla sen onnettomuuksien määrää (Lost Time Accident) tehtaissa ja varastoissa.

 

 

 

 

Tuotevalikoima

Konsernin täytyy viestiä ympäristöasioista ja tuotteen ominaisuuksista opastaakseen ja informoidakseen kuluttajaa. Konsernin vastuulla on varmistaa, että sen ympäristöystävällisen tuotevalikoiman ympäristösertifikaatit tarjoavat luotettavaa tietoa asiakkaalle.

 

Liiketoiminnan etiikka

Konsernin tavoitteena on toteuttaa selkeää eettistä menettelytapaa ja sääntöjä, jotka kunnioittavat lain vaatimuksia kilpailuun ja korruptioon liittyen. Sen lisäksi halutaan varmistaa, että kaikki työntekijät ovat täysin tietoisia ja koulutettuja kyseisiin aiheisiin.

 

Energia

Konserni ja siihen liittyvät yksiköt pyrkivät parantamaan energiankulutusprosessejaan lisätäkseen energiatehokkuutta tehtaissa ja varastoissa sekä kehittääkseen vaihtoehtoisia energialähteitä.

 

 

Taidot ja moninaisuus

Konserni on kehittämässä menettelytapaa, jolla saadaan hyödynnettyä yrityksessä olevat tiedot, taidot ja monipuolisuus.

 

 

paperman